Editor Of Samoa Observer Apologizes For Suicide Photos, Article

Commentary

Gatoaitele Savea Sano Malifa, Editor in Chief

APIA, Samoa (Samoa Observer, June 21, 2016) – Let me say this is not an easy letter for me to write. Still, I feel duty-bound to write these words, since it is our duty to tell the public we serve, the truth.

The truth is that last week, we made a sad mistake when we published a story on the late Jeanine Tuivaiki, on the front page of the Sunday Samoan.

We now accept that there has been an inexcusable lapse of judgment on our part, and for that we are sincerely regretful.

Yesterday, we met with members of Jeannie Tuivaiki’s family at their home at Vaiusu, where we extended our sincere apologies, and we are now thankful that we have done so.

And so to Jeanine’s family we are very sorry.

To the L.G.B.T community in Samoa and abroad, we offer our humble apologies.

We want you all to know, that there is never an intention on our part to denigrate or discriminate against anyone, at any time.

Over the years, the Samoa Observer has been a strong supporter of the Fa’afafine community here in Samoa, through sponsorships and assistance with their community coverage.

Today, I sincerely apologise to our readers and members of the public, for coming out in the open this way. There is no other way to explain how it feels.

Since the story in question was published in the Sunday Samoan, an outpouring of irate letters of criticism from here in Samoa, and abroad were received. 

We want to remind that whenever we make a mistake, we apologize as soon as possible.

It follows that all the letters criticising us over the handling of this matter, are published today in this edition.

We sincerely accept that we’ve made a mistake.

Samoa Observer
Copyright © 2016 Samoa Observer. All Rights Reserved

Rate this article: 
Average: 4.1 (9 votes)

Comments

Irresponsible Reporting and Gross Incompetent!

Failauga 8 12.....ou uso pele ua taua nei o faafafine poo faafatama,,oi tatou oni tagata faatauvaa i le vaaiga a nisi o tagata aemaise lava i latou o loo tuufesili pea ma faamasinosino uiga oi tatou o faafafine, e matou te lagona pea le agaga ole loto faamagalo ona o a outou lafolafoga le manuia aemaise o le faasinosino lima solo i vaega o faafafine,,o loo soifua lo tatou Atua o ia nate silafiaina meauma i loto oi tatou taitoatasi,,,upu ale Tusi Paia,,aua nei o otou faamasino atu,nei faamasinoina outou,,afai foi ua iai so matou sese po se aleu,,ini aga ua faatinoina i nisi o taimi,,faamolemole Samoa matou te manaomia lo outou tatalo moi matou ina ia tonu ma sao lo matou foi itupa ini vaivaiga e pei ona le fiafia iai le toatele,,ei iloa lou tagata i le galuega titi faitama moi matou o alo ma tama fanau foi asi o tatou Atunuu pele Samoa,,,faamolemole Samoa matou te lei fosia o matou faalagona e pei oni tamaitai i uiga ma aga eseese,,,matou te lei fananau mai foi e lei iai ni o matou faalogona e tai tutusa pei oni tamaitai,,o le tulaga faafaigata lena iai matou ona sa matou feola mai lava ma faalogona pei oni tamaitai,,,poo le a lava la se le fiafia ole toatele o nisi ole tatou atunuu ia matou,,ae matou te faamagalo atu pea ma o matou loto maualalo ona tou te le o faalogoina matou faalogona,aua ana faapea foi tou te pei oi matou semanu tou te le faitio mai foi ia i matou.

Add new comment